Växters härdighet

Växters härdighet

Det finns fakta om det mesta! Kanske mest fascinerande är de skalor som finns för fruktträd. Försök i USA har resulterat i...

Härdighetsangivelser för perenner: A =Fullständigt härdig i hela landet utan extra åtgärder. B= Kan odlas i hela landet på skyddat och väldränerat läge. C= Kan odlas i...

Svensk Trädgårds zonkarta - en vägledning för växtval Svensk Trädgårds zonkarta gäller för fruktträd och för en mängd vedartade prydnadsväxter, buskar och träd. Sverige är...

Redaktionens val

Vi kan nog utan skryt säga att vi är bäst på att bjuda på reportage från världens främsta...