Om cookies & integritetspolicy

Om cookies & integritetspolicy

Användning av cookies

När du besöker vår hemsida och använder vår tjänst använder vi olika tekniker för att känna igen dig som användare. Det vi använder är så kallade cookies. Cookies, eller kakor som de kallas på svenska, är textfiler som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta för att exempelvis visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Cookies används också när vi räknar unika besökare på sidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information.

De vi använder är: 

Funktionella cookies som gör det möjligt för oss att tillhandahålla tjänsten och hemsidan.

Statistikcookies som mäter hur tjänsten och hemsidan fungerar och används. De används även för att samla in besöksstatistik i syfte att kontinuerligt förbättra och utveckla vår tjänst och hemsida. Bland annat används Google Analytics. Informationen som genereras genom din användning av tjänsten och hemsidan kan således komma att vidarebefordras till Googles servrar som kan vara belägna i andra länder, även i ett tredje land. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Genom att använda vår hemsida och vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies för de ändamål som angivits ovan.

Om du inte vill tillåta att en cookie lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta vid besök på hemsidan måste du stänga av funktionen i din webbläsare genom att ändra dina säkerhetsinställningar i din webbläsare till att blockera cookies. Observera dock att om du väljer att stäng av/blockera cookies kan det innebära att vissa delar av hemsidan eller tjänsten inte kommer att fungera korrekt eller inte alls.

 Senast uppdaterad 20180520

 

Integritetspolicy 

Vi respekterar din personliga integritet och all behandling av personuppgifter sker i enlighet med svensk dataskyddslagstiftning och GDPR.

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter innefattar all användning av personuppgifter, till exempel; insamling, registrering, sortering, lagring och distribution eller en kombination av sådan användning. Datainspektionen sköter övervakning och bidrar till att individens integritet inte kränks genom användningen av personuppgifter.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter annat än vad som anges i denna Integritetspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.

Vi samlar inte in aktivt personuppgifter.

Om du köper en digital tjänst av oss lagrar vi internt de personuppgifter du lämnar för att kunna få det du köpt, dvs. adress, e-postadress, mobilnummer samt övriga uppgifter om kundförhållandet, såsom produktleverans, betal­ningsinformation och ditt användande av eventuell köpt digital tjänst.

Om du har köpt en tjänst av oss kan du alltid se vilken information som finns sparad om dig genom att logga in på ditt konto. Du kan även skriftligen och av dig undertecknad ansökan om uppgifterna genom att kontakta Rabarber trädgårds kundtjänst, medlemsservice@rabarbertradgard.se. På samma sätt kan du begära att få de uppgifter som finns om dig raderade.  

Personuppgiftsansvarig är den som har det primära ansvaret för att behandlingen enligt Personuppgiftslagen. Latmansträdgården AB, 556995-6724, med adress Fortvägen 26, 187 64 Täby, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter vid användning av våra tjänster.

Om användning av personuppgifter för journalistiska ändamål

Latmansträdgården AB behandlar även personuppgifter för journalistiska ändamål. Mot bakgrund av yttrandefriheten och informationsfriheten gäller inte stora delar av personuppgiftslagstiftningen för behandling av personuppgifter för journalistiska ändamål.  .

 

Senast uppdaterad 20180520