Henrik Sjöman, plantjägare och botanist berättar om sin senaste resa