Odla i pimpsten

Odla i pimpsten

På Hovdala odlar man tomatplantor i pimpsten.Foto: Kerstin Engstrand

Vilka rötter är de bästa, är det många som frågar oss. Enkelt är att komma ihåg att bra rötter ska vara som spindelväv. Det är de fina rottrådarna som står för 90 % av växternas näringsupptagningsförmåga. Det är genom rötterna växterna tar upp mineraler och transporterar ut dem i blad och frukter. Ungefär som vår tunntarm, som också är fin, och tar upp näringen ur den mat vi äter.  Därför är de fina rottrådarna viktiga.

Ett extra livskraftigt rotsystem får man om man blandar in pimpsten i jorden. Samt vattnar alla plantor som man förkultiverar underifrån.  Resultatet blir extra fina livskraftiga plantor med ytterst fina rötter. Samt plantor som är lätta att lyfta upp när det är dags för omplantering. En annan fördel är att pimpstenen går att återanvända i många år, och skulle man mot förmodan inte vilja det, kan det läggas ut i rabatterna.

Kan du inte vattna dina förkultiverade plantor underifrån är alternativet med odling i pimpsten att vattna lite och ofta.

Pimpsten är ett poröst mineral med en mycket hög andel porer. Den suger lätt vatten till sig och transporterar det snabbt över större avstånd tack vare kapillärkraften. Pimpsten är ett extra bra odlingssubstrat om du har så kallad i lättviktsjord.

Pimpsten brukar hämtas från vulkaner, där vegetation saknas vilket medför att pimpstenen är fri från ogräsfrön och nematoder. Den bästa kvaliteten anses komma från vulkanen Hekla på Island.

Av Kerstin Engstrand