Taggar Inlägg "Kombination"

Kombination

Stäppsalvia och grekvädd. Foto Kerstin Engstrand

Stäppsalvia är en kär partner i rabatten. Den finns numera i en mängd blå toner, i vitt, rosa och så denna lila ’Amethyst’. Grekvädden blir snabbt en favorit, vanligast är den vinröda men den finns också i rosa. Den är en riktig långblommare i juni – juli, mycket anspråkslös och trivs liksom stäppsalvian bäst i soligt läge med sandblandad jord.

En betydligt tuffare kombination blir det om den vinröda grekvädden matchas med rosa stäppsalvia.

av Kerstin Engstrand

Redaktionens val

Man brukar säga att det finns tre huvudarter av kaffe, arabica, robusta och liberica där arabica är den vanligaste, därefter robusta. Arabica har en...