Dags att räkna fåglar

Dags att räkna fåglar

Blåmes. Foto: Kerstin Engstrand

Vinterfåglar inpå knuten 26 till 29 januari 2018

Sista helgen i januari genomförs som vanligt den årliga fågelräkningen vid fågelbord runt om i Sverige. Det är ett evenemang som arrangeras av Sveriges Ornitologiska Förening och som startade år 2006. I år är det således trettonde året i rad.

En nyhet sedan 2016 är att det finns en gratis app, Vinterfåglar, som kan laddas ner från App Store eller Google Play.  Appen innehåller förutom en räkningsfunktion många bilder och läten på de flesta arter som kan rapporteras. Den är med andra ord ett mycket bra hjälpmedel, och du kan skicka in dina observationer till databasen direkt från appen Vinterfåglar i din telefon.

Nu finns även en ny hjälp vid rapporteringen, på rapporteringsformuläret finns bilder på de allra flesta fågelarter som besöker våra fågelmatningar. Känner du dig osäker på någon av fåglarna vid din matning, kan du jämföra ditt intryck med bilderna i formuläret. Från och med i år kan alla som rapporterar också se statistik från den egna matningen. Men för att detta ska fungera perfekt, krävs att man rapporterar med en korrekt adress till platsen där matningen finns.

För att de som rapporterar ska kunna se statistik från tidigare år, har man även försökt få med alla rapporter från åren 2006 och framåt.