OCH SÅ LITE ANNAN TEKNIK: GRÄSKLIPPARE 

OCH SÅ LITE ANNAN TEKNIK: GRÄSKLIPPARE 

Foto: Kerstin Engstrand

Handgräsklippare finns nu i många bra utföranden och är betydligt lättare att klippa med än de gamla. De kräver att man klipper ganska ofta och håller knivarna vassa, annars blir gräsklippningen en hopplös uppgift som snabbt växer en över huvudet.

Motorgräsklippare finns som bensin-, el- och batteridrivna. Nackdelen med bensindrivna är att man alltid måste ha bränsle hemma och att det är lätt att spilla när man fyller på. Använd de miljövänliga bränslealternativ, ofta märkta för gräsklippare, som finns på marknaden.

 

 

 

 

 

Foto: Kerstin Engstrand

Test av bensin, en bit frigolit läggs ner i miljövänlig bensin (t.v) och vanlig bensin (t.h).  Lägg märke till hur snabbt den vanliga bensinen löser upp frigolitbiten.

Med en eldriven klippare måste man hela tiden tänka på sladden så att man inte kör över den när man klipper. Det gäller också att ha ett jordat eluttag på passande ställe på huset. Tänk även på att ha en jordfelsbrytare kopplad till eluttaget. Ett annat bra alternativ är robotgräsklippare som drivs med solceller, men de kostar en del.

Den startar inte…

Jag har haft de flesta sorters gräsklippare. Började med en handjagare och har nu en motordriven. Handjagare beror på en själv om de startar eller ej. Men jag har också genomlidit motorgräsklippare som jag inte fått igång. På motordrivna gräsklippare är elstart bra, det underlättar betydligt. För vem gillar en trilsk gräsklippare? Men elstart har batterier som måste underhållsladdas om klipparen stått oanvänd ett tag. Enligt många försäljare så säljer de flest gräsklippare med elstart till kvinnor.

Om gräsklipparen inte vill starta så beror det oftast på tändstiftet. Byt tändstift en gång per säsong eller om det blivit oljigt eller sotigt. Och kontrollera oljenivån regelbundet.

Ta också bort tändstiftet när du vinterförvarar klipparen.

En annan orsak till att gräsklipparen inte startar kan vara att bensinen är gammal. Miljöbensin för gräsklippare har längre hållbarhet. Gammal bensin har en stickande lukt.

Hur man bäst ska starta sin klippare beror på variant. Läs bruksansvisningen noga. Ofta ska man ”choka” först, dvs. pumpa bensin i cylindern med den lilla gummituta som sitter på gräsklipparen.  I regel ska också gasreglaget stå på full fart. Det finns de som upptäckt att små fyrbenta vänner, gnagare, som gnagt på gummitutan så att det blivit hål, kan vara en orsak till att klipparen inte startar.Det har då i regel skett under vinterförvaringen.

ww11

Efter varje klippning bör klippaggregatet göras rent undertill. Man kan skölja av med en vattenslang under kåpan. OBS! Vattnet får inte komma åt motorn eller elektriska detaljer. Det fungerar om gräset är färskt. Annars, ta bort gräset med en plastspade som inte skadar, jag använder barnens gamla lekspadar. OBS! En handmotorklippare vänds alltid så att tändstiftet pekar uppåt. Inte åt sidan, då blir den svår eller rentav omöjlig att starta.

 

Foto: Kerstin Engstrand
Foto: Kerstin Engstrand

Med skarpa knivar blir snittytan rak och jämn. Det gör att gräsmattan blir vackert grön och jämn i färgen. Gräset ska klippas, inte slitas av, varför knivarna ska vara vassa. Det betyder också att man inte ska klippa stenar eller grenar. Att plocka bort allt större skräp från gräsmattan innan man börjar klippa är nödvändigt, också för att en sten som träffas av klipparens knivar kan vara ytterst farlig och kan träffa personer i närheten.

Foto: Kerstin Engstrand
Foto: Kerstin Engstrand

När man ska slipa knivarna måste de tas bort från klipparen. Det är den eggsida som inte pekar mot gräsmattan som ska slipas. Sätt tillbaka kniven rätt. Om knivarna roterar med knivens trubbiga ände framåt så är den felmonterad. Hur ser man det när man meckar med klipparen? Här gäller det att vara extra säker, tändstiftet ska vara borttaget när man arbetar med knivarna. Om man drar i startsnöret ser man åt vilket håll knivarna roterar. Ett säkrare alternativ är att lämna in klipparen på service. Gör det innan säsongen börjar!

 

Foto: Kerstin Engstrand
Foto: Kerstin Engstrand

 

Luftfilter har varje klippare, men det kan vara svårt att upptäcka. Läs instruktionshandboken. Var 25:e driftstimme brukar det vara dags att göra rent luftfiltret. Är filtret tätt ger det sämre gång på motorn. Mer avgaser likaså.  Luftfilter är antingen av papper eller av skumplast. Knacka bort gammalt torkat gräsklipp från pappersfiltret. Skumplastfilter kan tvättas i lösningsmedel och torkas, därefter ska skumplatsfiltret oljas. Köp nytt filter efter 75‒100 driftstimmar.