Fler tips om mördarsniglar

Fler tips om mördarsniglar

Efter sommaren 2016 nederbörd har trädgårdar och media översvämmats av sniglar.  Här får du två av Sveriges främsta trädgårdsanläggningars tips. Vi bemöter även några tips som spridits på nätet.

Våren var i år (2016) ganska torr på flera håll i landet vilket medfört att sniglarna inte haft de mest optimala förhållandena.  Men å andra sidan var vintern ovanligt mild vilket medförde att de övervintrade sniglarna hade tappat mindre i vikt under vinterns dvala. Och nu har de fått flera kullar.

Vi vill börja med att tipsa om hur Göteborgs Botaniska Trädgård och Gunnebo Slott och Trädgårdar i Mölndal bekämpar sina mördarsniglar. Vi har träffat Anders Stålhand och Joakim Seiler som är chefträdgårdsmästare på respektive Botaniska och Gunnebo.

Anders Stålhand och hans team av trädgårdsmästare håller sniglarna i schack i Göteborgs Botaniska. Foto: Kerstin Engstrand
Anders Stålhand och hans team av trädgårdsmästare håller sniglarna i schack i Göteborgs Botaniska. Foto: Kerstin Engstrand

Båda har ansvar för stora områden med värdefulla växter och använder sig av ferramolbaserade medel. Dessa medel gör att snigeln känner sig mätt samt även påverkar snigelns slemproduktion och den drar sig undan och dör. Ferramol Snigel Effekt och Snigel Fritt består dels av vetemjöl och socker som verkar som attraherande ämnen samt järnfosfat som aktiv substans. Järnfosfat är tillåtet enligt KRAV i Sverige. Men observera att medlet fungerar på alla sniglar och snäckor.

Joakim Seiler och hans team håller med om att fingrarna är ett av de bästa vapen som finns mot mördarsniglar. Plockning är ett måste som komplement. Foto: Kerstin Engstrand
Joakim Seiler och hans team håller med om att fingrarna är ett av de bästa vapen som finns mot mördarsniglar. Plockning är ett måste som komplement. Foto: Kerstin Engstrand

 

Mördarsnigel äter lunch, ferramolbaserat medel. Foto: Kerstin Engstrand
Mördarsnigel äter lunch, ferramolbaserat medel. Foto: Kerstin Engstrand

Nematoder använder sig båda ställena sig också av, på tidig vår – försommar.  Gunnebo använder dem främst enligt den norska metoden som du kan läsa om i artikeln som finns i länken om du klickar på nematoder. De lägger ut döda mördarsniglar under buskar och andra platser där de vet att de har snigelproblem och ”vattnar” nematoder på snigelhögen.

Gunnebos köksträdgård är magnifik. Foto: Kerstin Engstrand
Gunnebos köksträdgård är magnifik. Foto: Kerstin Engstrand

Barriärer är också effektivt, särskilt om du vet från vilket håll sniglarna brukar komma. Exempelvis från kommunens allmänning eller rentav grannens tomt. Gunnebo har lågvoltelstängsel runt köksträdgården. Det har de haft sedan 2007 och är mycket effektivt. För privatpersoner finns på marknaden ett liknande staket att köpa som set. Anette Nilsson som driver bloggen Dagliljan har en bra beskrivning om hur hon har byggt sitt.

Det syns knappt, elstängslet som omger Gunnebo Slott och Trädgårdars köksträdgård. Foto: Kerstin Engstrand
Det syns knappt, elstängslet som omger Gunnebo Slott och Trädgårdars köksträdgård. Foto: Kerstin Engstrand

Göteborgs Botaniska Trädgård skyddar sina dalior med en metallkant. Det är ca 60 meter långt och gjort av galvat stål samt rejält bockad. 100 meter kostar cirka 5000 kronor. De har placerat kanten på den sida där de vet att sniglarna kommer ifrån och kanten fungerar mycket bra. Daliarabatten är en av Botaniska trädgårdens praktrabatter.

Besökarna ser knappt snigelkanten som skyddar baksidan av  daliarabattens baksida. Foto: Kerstin Engstrand
Besökarna ser knappt snigelkanten som skyddar baksidan av daliarabatten. Foto: Kerstin Engstrand

Det finns färdiga metallkanter som bland annat passar till pallkragar att köpa. Både Göteborgs Botaniska och Gunnebo Slott och Trädgårdar kompletterar med handplockning. Regelbunden plockning, med fingrarna eller med verktyg, är ett måste om man har mördarsniglar.

Koppar?

Koppartejp och kopparringar har länge lanseras som effektiva barriärer mot sniglar. Enligt tillverkarna ska snigeln få en mindre stöt när de kommer i kontakt med kopparn och därmed skyddas växten. Min erfarenhet är att dessa produkter fungerar knappt alls. Om det beror på graden koppar i produkterna är oklart, det finns ingen specifikation.

 

 

Vattenglas och andra produkter

Godkända medel har alltid ett fyrsiffrigt registrerings­nummer och är indelade i tre behörighets­klasser. Produkter märkta med klass 3 får användas av alla.

Under våren har det spridits en metod där vattenglas används. Vattenglas är ett flamskyddsmedel för impregnering av cement, betong, sten och murbruk och består av vatten och natriummetalsilikat. På säkerhetsbladet anges att utsläpp till vattenrecipienter kan ge pH­förhöjning vilket medför risk för skador på vattenlevande organismer. Behandlas som farligt avfall. Det är inte godkänt av Kemikalieinspektionen att användas mot mördarsniglar, dvs. som växtskyddsmedel och får inte marknadsföras och säljas som sådant. Vi påtalar att det är inte tillverkaren som marknadsför medlet mot sniglar utan andra återförsäljare samt det tipsas om det på olika sidor på nätet där det även anges att behandlingen måste upprepas flera gånger per säsong. Hur trevligt är det med en produkt som kan ge ögonskador vid stänk och där man rekommenderas att använda skyddsglasögon vid risk för direktkontakt eller stänk, lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt och skyddshandskar  av neopren,nitrilgummi, PVC samt andningsskydd endast i de fall aerosol eller dimma kan bildas. Inget för finklädd person med rosenbroderier på handskarna som synts i SVT applicerande detta preparat.

w0195x
Ta för vana att alltid kontrollera om produkten är godkänd.

På nätet finns även ett medel som rekommenderas och finns att köpa som även anges vara godkänt men som enligt inspektör Susanna Karlsson på Kemikalieinspektionen är förbjudet, och det är SG Saneringsmedel mot mördarsniglar. Den här produkten hade Kemikalieinspektionen ett tillsynsärende gentemot redan 2008. Då fanns det ett undantag från kravet på godkännande om produkten fungerade fysikaliskt. Idag, i och med EU:s växtskyddsmedelsförordning så är detta inte längre aktuellt, nu finns bara undantag för fysiskt verkande medel. EU:s växtskyddsförordning beslutades den 21 oktober 2009 och trädde i kraft den 14 juni 2011.

Kemikalieinspektionen har aldrig godkänt den här produkten. Företaget har även redan våren 2008 blivit informerade om att marknadsföringen skulle tas bort.

Susanne Karlsson påtalar också att Kemikalieinspektionen  aldrig sagt att produkten är biologiskt nedbrytbar.

Kemikalieinspektionens faktablad om sniglar hittar du här. Du kan även söka efter godkända medel, skriv sniglar i rutan för användningsområde. Observera att  för att använda medel i klass 1 och för medel i klass 2 med en bokstavsbeteckning krävs också särskilt tillstånd och utbildning för användaren. Det är medel i klass 3 som vanliga trädgårdsägare får använda.

Av Kerstin Engstrand