Taggar Inlägg "Mördarsniglar"

Mördarsniglar

Se upp! Snigelkorsning! Foto: Privat

Bananer brukar det skämtas mycket om men visste du att det finns en snigel som heter Banana slug?

Banana slug. Foto: Privat

Den återfinns bland annat i den kanadensiska staden Vancouvers skogsområden. Där, i Nordamerikas nordvästra del, är den ursprunglig. Och har förstås fått sitt namn för dess mycket stora likhet med just- gula bananer. Men denna snigel älskar svalt och fuktigt, precis som just denna del av Kanadas skogsmarker.

Den är lika långsam som många andra sniglar och har liksom dem en fot, en lunga men ingen ryggrad. Vanligen blir den cirka 23 cm lång. Den är Nordamerikas största snigel. Det ska jämföras med mördarsnigeln som bli 8 till 13 cm lång.

Som även andra snigelarter kan den variera i färg. Ibland kallar man den för övermogen banan, dvs brun men även vit och grön kan man finna.

Bland dess fiender finns salamander och orm men där får banansnigeln hjälp av all dess slem. Det sägs att dess slem är så tjockt att den kan passera en knivs egg utan att bli skadad! Den lever mest på nerbrutna växtdelar. Och än så länge har ingen rapporterat om skador i trädgårdar. Men den har 27 000 ”tänder”, lite fler än mördarsnigelns 25 000.

Banana slug. Foto: Privat

Har också fått höra att den finns även i England, bland annat i närheten av staden Sheffield. Där återfinns den oftast i källarna. Och de som har den är inte roade, de talar livfullt hur det är att plocka upp de långa och kraftiga sniglarna. Däremot har jag inte hört någon klaga över att de skadade växter i trädgårdarna. Men som en kvinna sa: Jag är inte så trädgårdsintresserad så jag har inte koll på vad de äter.

Text: Kerstin Engstrand

Efter sommaren 2016 nederbörd har trädgårdar och media översvämmats av sniglar.  Här får du två av Sveriges främsta trädgårdsanläggningars tips. Vi bemöter även några tips som spridits på nätet.

Våren var i år (2016) ganska torr på flera håll i landet vilket medfört att sniglarna inte haft de mest optimala förhållandena.  Men å andra sidan var vintern ovanligt mild vilket medförde att de övervintrade sniglarna hade tappat mindre i vikt under vinterns dvala. Och nu har de fått flera kullar.

Vi vill börja med att tipsa om hur Göteborgs Botaniska Trädgård och Gunnebo Slott och Trädgårdar i Mölndal bekämpar sina mördarsniglar. Vi har träffat Anders Stålhand och Joakim Seiler som är chefträdgårdsmästare på respektive Botaniska och Gunnebo.

Anders Stålhand och hans team av trädgårdsmästare håller sniglarna i schack i Göteborgs Botaniska. Foto: Kerstin Engstrand
Anders Stålhand och hans team av trädgårdsmästare håller sniglarna i schack i Göteborgs Botaniska. Foto: Kerstin Engstrand

Båda har ansvar för stora områden med värdefulla växter och använder sig av ferramolbaserade medel. Dessa medel gör att snigeln känner sig mätt samt även påverkar snigelns slemproduktion och den drar sig undan och dör. Ferramol Snigel Effekt och Snigel Fritt består dels av vetemjöl och socker som verkar som attraherande ämnen samt järnfosfat som aktiv substans. Järnfosfat är tillåtet enligt KRAV i Sverige. Men observera att medlet fungerar på alla sniglar och snäckor.

Joakim Seiler och hans team håller med om att fingrarna är ett av de bästa vapen som finns mot mördarsniglar. Plockning är ett måste som komplement. Foto: Kerstin Engstrand
Joakim Seiler och hans team håller med om att fingrarna är ett av de bästa vapen som finns mot mördarsniglar. Plockning är ett måste som komplement. Foto: Kerstin Engstrand

Mördarsnigel äter lunch, ferramolbaserat medel. Foto: Kerstin Engstrand
Mördarsnigel äter lunch, ferramolbaserat medel. Foto: Kerstin Engstrand

Nematoder använder sig båda ställena sig också av, på tidig vår – försommar.  Gunnebo använder dem främst enligt den norska metoden som du kan läsa om i artikeln som finns i länken om du klickar på nematoder. De lägger ut döda mördarsniglar under buskar och andra platser där de vet att de har snigelproblem och ”vattnar” nematoder på snigelhögen.

Gunnebos köksträdgård är magnifik. Foto: Kerstin Engstrand
Gunnebos köksträdgård är magnifik. Foto: Kerstin Engstrand

Barriärer är också effektivt, särskilt om du vet från vilket håll sniglarna brukar komma. Exempelvis från kommunens allmänning eller rentav grannens tomt. Gunnebo har lågvoltelstängsel runt köksträdgården. Det har de haft sedan 2007 och är mycket effektivt. För privatpersoner finns på marknaden ett liknande staket att köpa som set. Anette Nilsson som driver bloggen Dagliljan har en bra beskrivning om hur hon har byggt sitt.

Det syns knappt, elstängslet som omger Gunnebo Slott och Trädgårdars köksträdgård. Foto: Kerstin Engstrand
Det syns knappt, elstängslet som omger Gunnebo Slott och Trädgårdars köksträdgård. Foto: Kerstin Engstrand

Göteborgs Botaniska Trädgård skyddar sina dalior med en metallkant. Det är ca 60 meter långt och gjort av galvat stål samt rejält bockad. 100 meter kostar cirka 5000 kronor. De har placerat kanten på den sida där de vet att sniglarna kommer ifrån och kanten fungerar mycket bra. Daliarabatten är en av Botaniska trädgårdens praktrabatter.

Besökarna ser knappt snigelkanten som skyddar baksidan av  daliarabattens baksida. Foto: Kerstin Engstrand
Besökarna ser knappt snigelkanten som skyddar baksidan av daliarabatten. Foto: Kerstin Engstrand

Det finns färdiga metallkanter som bland annat passar till pallkragar att köpa. Både Göteborgs Botaniska och Gunnebo Slott och Trädgårdar kompletterar med handplockning. Regelbunden plockning, med fingrarna eller med verktyg, är ett måste om man har mördarsniglar.

Koppar?

Koppartejp och kopparringar har länge lanseras som effektiva barriärer mot sniglar. Enligt tillverkarna ska snigeln få en mindre stöt när de kommer i kontakt med kopparn och därmed skyddas växten. Min erfarenhet är att dessa produkter fungerar knappt alls. Om det beror på graden koppar i produkterna är oklart, det finns ingen specifikation.

Vattenglas och andra produkter

Godkända medel har alltid ett fyrsiffrigt registrerings­nummer och är indelade i tre behörighets­klasser. Produkter märkta med klass 3 får användas av alla.

Under våren har det spridits en metod där vattenglas används. Vattenglas är ett flamskyddsmedel för impregnering av cement, betong, sten och murbruk och består av vatten och natriummetalsilikat. På säkerhetsbladet anges att utsläpp till vattenrecipienter kan ge pH­förhöjning vilket medför risk för skador på vattenlevande organismer. Behandlas som farligt avfall. Det är inte godkänt av Kemikalieinspektionen att användas mot mördarsniglar, dvs. som växtskyddsmedel och får inte marknadsföras och säljas som sådant. Vi påtalar att det är inte tillverkaren som marknadsför medlet mot sniglar utan andra återförsäljare samt det tipsas om det på olika sidor på nätet där det även anges att behandlingen måste upprepas flera gånger per säsong. Hur trevligt är det med en produkt som kan ge ögonskador vid stänk och där man rekommenderas att använda skyddsglasögon vid risk för direktkontakt eller stänk, lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt och skyddshandskar  av neopren,nitrilgummi, PVC samt andningsskydd endast i de fall aerosol eller dimma kan bildas. Inget för finklädd person med rosenbroderier på handskarna som synts i SVT applicerande detta preparat.

w0195x
Ta för vana att alltid kontrollera om produkten är godkänd.

På nätet finns även ett medel som rekommenderas och finns att köpa som även anges vara godkänt men som enligt inspektör Susanna Karlsson på Kemikalieinspektionen är förbjudet, och det är SG Saneringsmedel mot mördarsniglar. Den här produkten hade Kemikalieinspektionen ett tillsynsärende gentemot redan 2008. Då fanns det ett undantag från kravet på godkännande om produkten fungerade fysikaliskt. Idag, i och med EU:s växtskyddsmedelsförordning så är detta inte längre aktuellt, nu finns bara undantag för fysiskt verkande medel. EU:s växtskyddsförordning beslutades den 21 oktober 2009 och trädde i kraft den 14 juni 2011.

Kemikalieinspektionen har aldrig godkänt den här produkten. Företaget har även redan våren 2008 blivit informerade om att marknadsföringen skulle tas bort.

Susanne Karlsson påtalar också att Kemikalieinspektionen  aldrig sagt att produkten är biologiskt nedbrytbar.

Kemikalieinspektionens faktablad om sniglar hittar du här. Du kan även söka efter godkända medel, skriv sniglar i rutan för användningsområde. Observera att  för att använda medel i klass 1 och för medel i klass 2 med en bokstavsbeteckning krävs också särskilt tillstånd och utbildning för användaren. Det är medel i klass 3 som vanliga trädgårdsägare får använda.

Av Kerstin Engstrand

Nu ska de som ska övervintra äta upp sig. Städa undan, ta bort bräder och annat, likaså fallfrukt. Mördarsnigeln älskar halvruttna äpplen. Foto: Kerstin Engstrand

Vår chefredaktör Kerstin Engstrand är en av landets främsta experter på mördarsniglar. Nu, när regnet har kommit åter efter en varm och torr augusti, är det högsäsong för snigelbekämpning. Igen! På med pannlampan eller ta med ficklampan och ta en kvällspromenad i trädgård i bästa James Bond stil. Det kommer att löna sig.

2015 är ett år som det varit oerhört gott om sniglar och snäckor. Regnvädret började redan i april och fortsatte juli ut. Och sniglarna stortrivdes. Inte nog med det, den milda vinter gjorde att många överlevde och inte heller tappade så mycket i vikt under vinterdvalan. Mördarsniglar och pantersniglar övervintrar en bit ner i jorden, i komposten, under trätrall och i sprickor i murar.

Det lönar sig att gå på snigeljakt. Foto: Kerstin Engstrand
Det lönar sig att gå på snigeljakt. Foto: Kerstin Engstrand

De äldre kommer inte att överleva till vintern men de hinner att fortsätta fortplanta sig långt in på hösten. De yngre kommer att klara vintern. Inför vintern söker de skydd i håligheter ungefär 10 cm ner i jorden, men de kan inte själva gräva ner sig. Har man lerjord ska man inte höstgräva för det ger dem bara ypperliga övervintringsställen. De är aktiva så länge dagstemperaturen är +8 grader och över. Det betyder att de fortfarande kommer att vara aktiva på många håll i landet ända fram till mitten av oktober, vissa höstar till och med i november, kanske till och med en bit in i december. Pigga exemplar har hittats i Uppsala mitt i vintern!

  • Klipp itu de du hittar nu, även de små, för det är de yngre som kommer att överleva vintern.
  • Sprid också ut snigelmedel, typ snigelfritt, där du vet att de brukar påträffas. Snigelfritt innehåller ett medel som gör att sniglarna tappar aptiten. Ända tills temperaturen är runt 8 grader är sniglarna aktiva. Och de vaknar i vår när vitsippan blommar
  • Fallfrukt plockas upp, och det som inte är fräscht för att ätas läggs på komposten. Halvruttna äpplen älskas av sniglar och snäckor, särskilt mördarsniglar.
  • Städa trädgården, ta bort bråte.

Leta efter ägg. Ägg som finns i en snigel som klipps itu klarar sig inte. De ägg som finns inne i en snigel är helt enkelt inte mogna. Ägg som läggs sent på hösten utvecklas kanske inte till ungar. Men det finns rapporter om att äggen tycks tåla en hel del kyla. Man har funnit livsdugliga ägg i februari månad i Uppsala. De påträffades under en presenning, och över häften utvecklades till sniglar. De senaste årens milda vintrar, särskilt i Skåne, klarar mördarsnigelns ägg.

Mördarsnigeln lägger sina ägg direkt på marken, inte nedgrävda i jorden som snäckor gör. Titta under brädor, säckar, krukor, i komposten och under marktäckare eller klätterväxter med mycket blad, där finns de. Äggen är cirka 3–4 mm stora och ser ut som helt runda gråvita pärlor. Oftast ligger de många ihop. En snigel lägger minst 20, men oftast 30–70 ägg per gång. Snigeln är lättast att bekämpa i äggstadiet, kläm sönder äggen helt enkelt. Det kan vara lite svårt att för hand klämma sönder äggen. De rullar runt mellan fingrarna, är lite hala och slinker lätt undan. Lägg dem i en burk och häll kokande vatten på dem, eller mosa sönder dem med en sked.

 

Kerstin Engstrand har testat det mesta när det gäller mördarsniglars favoritkost. Och oavsett vad hon har lockat med så har alltid halvruttna äpplen varit deras favoritmål. Foto: Kerstin Engstrand
Kerstin Engstrand har testat det mesta när det gäller mördarsniglars favoritkost. Och oavsett vad hon har lockat med så har alltid halvruttna äpplen varit deras favoritmål. Foto: Kerstin Engstrand

 

Läs också våra andra artiklar om sniglar!

 

När vitsippan slagit ut är det garanterat att man träffar på mördarsniglar. Foto: Kerstin Engstrand

Rabarber trädgård tar tag i mördar- och pantersniglar. Kerstin Engstrand har studerat dem i över 15 år och ger dig de kalla fakta du behöver just nu om dessa små varelser. Kerstin har järnkoll och vet hur man håller dem i schack. Hon tar också död på några felaktigheter som florerar.

Kerstin Engstrands bästa tips om hur du bekämpar mördarsnigeln.

Göteborgs Botaniska och Gunnebo trädgårdars bästa snigeltips samt andra tips som florerar på nätet.  

Mördarsnigel och pantersnigel, vad är skillnaden?

Höstbekämpning av mördarsniglar.

I  Rabarber trädgård möter du världens trädgårdar, odlare och experter att inspireras av. Och det är gratis att läsa!  

Pantersnigel. Foto: Kerstin Engstrand

Kärt barn har många namn, epitetet ”mördarsnigel” har den fått genom sitt beteende. Den äter ibland sina döda kamrater men det är den inte ensam om, flera sniglar och snäckor är asätare, bland annat trädgårdssnäckan som man på våren kan se även äta på hundbajs. Normalt är den en allätare och den största delen av födan består av vegetabilier.

Den spanska skogssnigeln, som den hette tidigare bytte 2021 officiellt namn till mördarsnigel. Egentligen lever mördarsnigeln i södra Frankrike, västra Spanien och i Portugal men där är den inget problem. Troligen håller där det torra klimatet den i schack. Det var när den kom till Tyskland, Österrike, Schweiz, Sverige, Danmark och Norge med fuktigare klimat, som den också fick sitt smeknamn, mördarsnigeln.

Göteborgs Naturhistoriska Museum angav 2021 i samband med namnbytet att den invasiva arten härstammar med stor sannolikhet ursprungligen från sydvästra Frankrike (norr om Pyrenéerna) och ska heta Arion vulgaris. Att börja kalla arten för fransk skogssnigel på svenska skulle kunna orsaka förvirring – det ligger därför nära tillhands att istället använda det sedan länge i folkmun vanliga, spridda och entydiga mördarsnigel berättar museets snigelexpert, docent Ted von Proschwitz.

Att den en gång kom hit ska inte den lastas för. Den var en gång, och är fortfarande, delvis en ofrivillig fripassagerare. Troligen kom den till Sverige via import av växter eller jord som innehöll ägg och små sniglar. Dess ursprung tror man är den Iberiska halvön. 1975 kom den till Skåne där det första fyndet gjordes utanför Helsingborg. Idag sprids den fortfarande på samma sätt. 1988 noterades den ha kommit till Stockholm. Idag är den konstaterad i över 900 orter och så långt upp som Luleå i Norrlands kustland och Wilhelmina samt Östersund i inlandet. Även i Finland, Norge, Danmark, Tyskland och Österrike är den väl utbredd. Konstigt nog är den inte lika glupsk i Storbritannien, vilket kan bero på att Storbritannien, liksom Spanien och Portugal som den härstammar ifrån, har Atlantklimat. I många länder är också andra, kraftfullare antisnigelmedel tillåtna, medel som inte är tillåtna i Sverige.

Sprider mördarsnigeln sjukdomar? Plötsligt var det svarta rubriker: Mördarsnigeln kan bära på farlig sjukdom! Det lät som om det var en sjukdom farlig för oss människor. Det handlade om potatisbladmögel. Självklart kan en snigel som rör sig mer än gärna bland potatisblast (en mycket stor favoriträtt hos dem) sprida sjukdomar. Likaväl som den kan sprida listeria, men det kan även andra däggdjur och jord. Naturligtvis ska man också tvätta sig noggrant när man hanterat sniglar.

Pantersnigeln, Limax maximus, ser ”farlig” ut. Den är fläckig, mönstrad som en svart-grå leopardpäls. Beroende på hur ljuset faller ser den antingen grå-svart ut, eller orangebrun. Kallas därför också för leopardsnigel. Den blir normalt 15 cm lång eller längre, vanligen 20 cm och upplevs blötare än mördarsnigeln. Pantersnigeln tillhör inte vår inhemska fauna utan har kommit hit från Mellaneuropa. Troligen har den kommit hit på samma sätt som mördarsnigeln men noterades redan på 1850-talet i Stockholmsområdet. Hundra år senare noterades den i Göteborg. Den anses normalt inte orsaka några större skador på odlade växter, den ska föredra förmultnade växter. Dock har fler och fler märkt att den också börjar trivas hos oss och ha stor aptit. Den äter gärna godsaker som smultron och jordgubbar också. Och döda trädgårdssnäckor och döda mördarsniglar.

Den är införd i vårt land och därför inte fridlyst som det ibland påstås.

Pantersnigeln kan i fångenskap visa för snigelvärlden aggressiva tendenser. Men ryktet om att den skulle bita ihjäl mördarsniglar i stora mängder är inte korrekt. För det första så har pantersnigeln, liksom mördarsnigeln, inga tänder. De har en radula, som en knottrig tunga, även kallad rivtunga. De raspar sönder maten. ”Tandämnena” är dessutom inga tänder utan hornämnen och är bara någon millimeter höga. Däremot är det troligare att de äter snigelägg, oavsett om det är mördarsnigelägg eller andra sniglars ägg. Mördarsnigelns ägg ligger på ytan, under exempelvis marktäckare, vilket gör att de är lätta för pantersnigeln att komma åt. Dessutom är mördarsniglar mycket kraftigare än pantersniglarna, en fullvuxen mördarsnigel är som en stor seg muskel. Men jag har ofta sett pantersniglar kalasa på döda sniglar och snäckor tillsammans med mördarsniglar. Utan att skada varandra.

Antisnigelmedel med ferramol, och nematoder, angriper även pantersniglar.

Text och foto: Kerstin Engstrand

Läs om hur du bekämpar mördarsnigeln här.

Är du nyfiken på att se hur pantersniglar parar sig? Det är ett skådespel som  Elisabeth med bloggen Radhusliv har dokumenterat.Klicka här så kommer du till hennes sida.

När vitsippan slagit ut är det garanterat att man träffar på mördarsniglar. Foto: Kerstin Engstrand

I tio timmar per natt, alternativt mulen dag, är en mördarsnigel aktiv. Under samma tid kan den förflytta sig upp till hela 90 meter, så den är definitivt inte så långsam som man kan tro. Och sniglar blir aktiva så fort temperaturen är +8 grader och över. Många rapporterar om att de inte förstod att de 5–6 sniglar de såg i trädgården ena sommaren kunde bli flera tusen nästa år.

När vitsippan blommar brukar man också kunna iaktta mördarsniglarna i sin trädgård. Efter vinterns dvala är de slanka och hungriga. Nu ska de äta upp sig för att få kraft att föröka sig.

Det är en myt att den milda vintern medför att vi i sommar får extra många mördarsniglar. Det är hur våren artar sig som avgör. Särskilt maj månad är avgörande. En regnig maj och vi kommer att få rejält med sniglar.

Var finns de nu i din trädgård? Har du en stenmur så trivs de att gömma sig där. Likaså i stenkrosset under en uteplats. De kan också ligga djupt nere i jorden, 10–15 cm djupt är inte ovanligt. MEN så snart det regnar eller är fuktigt kommer de fram. Efter extremt lång torka kan det ta en till två dagar innan man märker att de är tillbaka, och då oftast större och fler än någonsin förr.

Gå ut en regnig, grå dag. Inspektera områden runt komposten och vid marktäckare, där brukar de upptäckas först. Bjuder inte våren på regniga dagar så är det bara att ta med ficklampan och gå ut när det blivit mörkt. Grannarna får tänka vad de vill, du gör dem en tjänst genom att hålla koll på sniglarna. Och låt dig inte luras över av att de första sniglarna ser så små och oskyldiga ut. De har ju inte ätit på hela vintern, och de växer snabbt till sig. Det gäller att vara aktiv redan tidigt på våren om du ska vinna kriget mot mördarsniglarna. De små blir snabbt stora, och förökar sig med enorm hastighet.

Mördarsniglar tar sig fram överallt. Foto: Kerstin Engstrand
Mördarsniglar tar sig fram överallt. Foto: Kerstin Engstrand

Döda alla mördarsniglar du kan finna. Jag använder maskrosjärnet, trycker helt enkelt ner dem i jorden med det. Alternativet är att klippa sönder dem, det gör jag när de ligger på hårda ytor och där jag inte har ”tv-jord”. Låt dem ligga kvar, de syns knappt efter några dagar och de döda sniglarna lockar fram sina artsfränder. Vilket gör att du lättare hittar fler på samma plats när det återigen skymmer. De döda fungerar som lockbete, och din kamp blir enklare.  Även en död trädgårdssnäcka fungerar som lockbete.

Det är en myt att en sönderklippt snigel blir två nya. Nej, en sönderklippt snigel är en död snigel i två delar.

Du kan även plocka för hand, lämpligen med plasthandskarna på. Lägg dem sedan i kokande vatten eller frys in dem (två dagar i frysen) och släng dem sedan i soporna. Salta inte ihjäl dem, även en snigel har rätt till en fridsam död.

Mördarsnigelägg. Foto: Kerstin Engstrand
Mördarsnigelägg. Foto: Kerstin Engstrand

Ha sönder äggen. Runt 30–70 ägg per gång lägger en mördarsnigel. Mördarsnigeln lägger sina ägg på ytan men under något som skyddar äggen. Titta under bräder, säckar, krukor, i komposten och under marktäckare, där finns de.

Varje individ är tvåkönad, alltså både hona och hane. I brist på partner kan en mördarsnigel befrukta sig själv. En mördarsnigel (tidigare kallad för spansk skogssnigel) kan under en säsong lägga 400 gråvita ägg. Säsongen varar från april till oktober. Äggen kläcks efter två veckor. Normalt börjar de äggläggningen några veckor efter att de har vaknat på våren, eftersom de först måste äta upp sig. Våren 2015 hittade jag den första kullen ungar i början av maj, fyra veckor efter det att vitsippan hade slagit ut.

Parandes mördarsniglar. Foto: Kerstin Engstrand
Parandes mördarsniglar. Foto: Kerstin Engstrand

Myten om att ägg i en död snigel klarar sig är en myt. Ägg som finns i en snigel som klipps itu klarar sig inte. De ägg som finns inne i en snigel är helt enkelt inte mogna. Ägg som läggs sent på hösten utvecklas kanske inte till ungar.

Lägg ut fällor, som tomma plantbrätten, gummimattor, en upp och nervänd plasthink eller något annat av liknande material. Där kommer de att gömma sig och du kan lätt vittja fällorna under dagtid.

wwDSC0068
Snigelfälla gjord av petflaska. Tvärstopp för knubbig snigel. Foto: Kerstin Engstrand

Det sägs att sniglar gillar öl, men så är inte alltid fallet. De sniglar som gillar öl verkar föredra lättöl. Gör du s.k. ölfällor så gör dem av en glassburk. Fällor av PET-flaskor fungerar inte så bra, sniglarna är i regel för tjocka för att komma igenom tratten och ner i ölet.

Det finns medel med ferramol som heter Snigelfritt, Ferramol Snigeleffekt , Natria mot sniglar samt för yrkesutövare Sluxx som är blåfärgade doftande pellets innehållande järnfosfat. Sniglarna äter det med god aptit, och medlet fungerar så att de sedan tappar aptiten och de drar sig undan för att dö. Strö ut det nu på våren där du vet att du har mördarsniglar. Exempelvis runt komposten. Och börja tidigt, redan när vitsippan blommar, då är mördarsnigeln extra hungrig efter vintervilan. Forskning har visat att bekämpning med ferramol har visat vara effektivast.

Ferramol är mums för en mördarsnigel Foto: Kerstin Engstrand.
Ferramol är mums för en mördarsnigel Foto: Kerstin Engstrand.

Även andra sniglar och snäckor äter av järnfosfatmedlet,men försök i Tyskland har visat att detta medel har bäst effekt på mördarsniglar, sämre på trädgårds- och lundsnäckor. Vi är ju många trädgårdsägare som också har problem med de mindre snäckorna som vissa dagar hänger i klasar i våra odlingar. Dock är snäckorna lätta att plocka för hand, bara att ta i huset så slipper man bli slemmig om händerna.

Läs också om hur Göteborgs Botaniska trädgård och Gunnebo Slott och Trädgårdar bekämpar sina mördarsniglar.

Nematoder anges ofta som undermedlet mot mördarsniglar. det är ett lite dyrare sätt att bekämpa sniglarna på. produkten finns att köpa över Internet.Försök i både Sverige och flera andra länder har visat att något undermedel är det inte. Dels beror det på att nematoderna är känsliga, de kan förstöras under transporten från inköpsstället hem till dig. Dels måste du hantera dem på rätt sätt. Och dels fungerar de bäst på snigelungar, små sniglar som är mindre än fem centimeter. Men nematoderna angriper också andra typer av sniglar och snäckor.

”Den norska metoden” pratas det mycket om. Det är helt enkelt döda mördarsniglar som är preparerade med nematoder. Samla ihop en mängd döda sniglar i en hink, och häll nematodblandningen över dem. Därefter portioneras dessa preparerade sniglar ut i trädgården. Man menar att de sniglar som då äter av de döda, preparerade sniglarna lättare får i sig nematoderna och dör. Nematoderna produceras i Storbritannien och efter Brexit har det varit svårt för återförsäljare att få tillstånd att importera dem.

"Fönstergnag" på marktäckare, här hasselört. Ja, här finns det gott om sniglar. Foto: Kerstin Engstrand
”Fönstergnag” på marktäckare, här hasselört. Ja, här finns det gott om sniglar. Foto: Kerstin Engstrand

Titta efter snigeltecken, som hål i växternas blad/frukter: En snigel raspar i sig födan, därför syns ätskadorna som hål i grönsaker och rotfrukter eller som håligheter i bladen på dina prydnadsväxter, ”fönstergnag”.

Blänkande spår: Blänker det på marken, som pärlemorskimmer på jorden i krukan eller på växternas blad, som om du har hällt ut såpbubbelvatten? Då är det garanterat slemspår från en snigel eller snäcka.

Bajs: Snigelbajs ser ut som svarta avlånga trådar, och ligger oftast som en orm som tryckts ihop. Små svarta runda kulor på bladen eller under växterna är däremot oftast exkrementer från fjärilslarver.

Hur ser en mördarsnigel ut? I första hand är det två arter av sniglar som uppträder som skadedjur i våra trädgårdar: Mördarsnigeln” (Arion vulgaris) och åkersnigeln (Deroceras reticulatum). Båda är glupska, men åkersnigel är långsmal, liten smal och grå. Åkersnigeln brukar dyka upp på sensommaren, men är sommaren gynnsam så brukar den bli ett problem redan i juli. Därtill finns det små snäckor som också har glupande aptit. Men ingen slår mördarsnigelns aptit eller dess fortplantningsförmåga. Mördarsnigeln liknar den röda skogssnigeln. Men skogssnigeln är vackrare, slankare och mera tegelröd. Mördarsnigeln är mera smutsbrunröd.

Längd: 8–13 cm lång, ingen snäcka på ryggen.

Färg: Oftast mörkt brunröd, ”smutsbrun”. Unga mördarsniglar kan ha ljusa ränder på kroppen.

Antal: Har du plötsligt mängder av sniglar på ett och samma ställe? Om du på försommaren, sommaren och på hösten, särskilt i augusti, märker att du har massor av sniglar i din trädgård, och att de har gjort stor skada genom att äta upp dina tagetes, din sallat och andra växter, ja då är det med 99% säkerhet mördarsnigeln som har flyttat in.

Slemmighet: När man ska plocka upp en mördarsnigel så känns det som om den klistrar sig fast på marken. Det är slemmet som blir som klister och man måste ta i hårt för att få upp den. Ibland rullar den också ihop sig till en liten studsande boll, ja likheten med en av barnens studsbollar är stor. I det tillståndet är de nästan omöjliga att plocka upp.

Bekämpa tillsammans! Foto: Kerstin Engstrand
Bekämpa tillsammans!
Foto: Kerstin Engstrand

Bekämpa tillsammans: Otaliga är de rapporter från villaägare vars trädgårdar invaderas från allmän mark eller från granntomten. Uthållighet, systematik och grannsamverkan ger resultat. Ställ krav på dina grannar och kommunen om du får in mördarsniglar från deras mark. Gå ihop och gör storköp av ferramolprodukter och kräv av kommunen att de håller växtligheten kortklippt där det finns mördarsniglar.Och se titt att insatserna sätts in tidigt på våren. Samt var uthålliga. Observera att stora förpackningar inte får delas upp i påsar!

Det har visat sig att när man fokuserar insatsen i ett område, och alla deltar, har antalet sniglar minskat rejält, upp till en 80-procentig minskning i många fall.

Det har också visat sig att den spanska skogssnigeln är synnerligen hemkär, den föredrar den trädgård där den en gång har fötts. Flyttar du den levande över gatan så kommer den tillbaka.

Hur sprids mördarsnigeln? Plantor, fyllnadsmassor, kanske rentav färdigköpt gräsmatta och täckbark är de vanligaste spridningshärdarna. Ta för vana att granska dina nyinköpta växter och även om du ännu inte har några sniglar, ta regelbundna kontroller i din trädgård. Är man drabbad ska man inte ge bort växter till andra. Inte heller ska man flytta levande sniglar till en annan plats. De länder som förutom Sverige är mest drabbade är Norge, Danmark, Tyskland, Österrike och Schweiz. Mördarsnigeln har helt enkelt kommit till länder där klimatet passar den ypperligt.

När jag i början av 2000-talet började följa problemet var det ingen myndighet som ville ta i det. Nu har det har i alla fall blivit bättre.

Har du problem med att mördarsniglar kommer in på din tomt från en allmänning kan du kräva av din kommun att de bekämpar sniglarna på sin mark.

Av Kerstin Engstrand

Läs också om pantersnigeln här.

Redaktionens val

Visst får man leka lite? Vi fyndade på loppis några vaser som såg ut som glasstrutar. De i sin tur födde idéen...