Bygg en kallmur

Bygg en kallmur

Det handlar om tålamod, och stor tillgång till sten för att bygga en kallmur. Foto: Kerstin Engstrand

Kallmuren var förr den vanligaste formen av stenmur, eller stengärdsgård som den också kallas för. Man tog det man hade, oftast den sten som kom upp när man plöjde åkrarna. Denna typ av stenmurar är vittnesbörd om ett gediget och träget arbete. Och de är hållbara och inte minst, vackra. De är förhållandevis billiga att bygga men har en begränsning höjdmässigt.

 ”Det jag vill förmedla är att inget blir gjort utan lite vilja. Man ska inte ge upp. Jag är relativt kort (162 cm) men man kan förflytta mycket mera än man tror men det tar tid. Man blir seg. Och man får tänka på hur man rör sig. Ann-Lis , 66 år”

Detta är den första kallmuren man möts av när man kommer hem till Ann-Lis  Foto: Kerstin Engstrand
Detta är den första kallmuren man möts av när man kommer hem till Ann-Lis Foto: Kerstin Engstrand

En fristående kallmur består av lösa stenar som helt enkelt är staplade på varandra. Nåväl, helt enkelt är det inte. Varje sten är unik, har en unik  form och måste placeras där just den passar bäst. Det betyder att den ska samsas med andra stenar. Så det behövs ett tränat öga och en stor portion tålamod för att lägga kallmurar. Men eftersom stenen är oregelbunden får varje mur ett unikt utseende.

En av de stora fördelarna med kallmurar är att de har en större rörelsemån än andra murar och är därför i stort sett helt underhållsfri. Detta beror på att muren byggs utan fogar som kan spricka och gå sönder i och med markens rörelser.

Kallmurar kan byggas både som fristående murar och som stödmurar men bör inte göras högre än 50 cm om du är nybörjare. Är man som Ann-Lis riktigt skicklig, och har tillgång till större stenar, kan en kallmur göras upp till 120 cm hög, men måste då noga förankras bakåt.

Jordtrycket måste man ta hänsyn till. Massornas tryck får inte pressa muren utåt, framåt. Trycket ska ledas uppåt. Lutningen ska vara inåt. Annars riskerar trycket från massorna att muren trycks ut och rasar.

Varje lager ska ha lika tjocka stenar, men de olika lagren kan ha olika tjocka stenar. Då ser muren mera levande ut. Och läggningen underlättas väsentligt.

OBS! Underlaget för en kallmur kräver inte lika mycket som en betongmur. Man lägger det första, det nedersta stenlagret, strax under markytan. Första lagret sten som läggs anger tonen för de kommande stenlagren. Minsta lilla fel i det understa lagret märks i de övre, och accentueras. Gör du muren högre än 50 cm behöver muren även förankras bakåt.

Bra att veta:

  • Sortera stenarna efter storlek, det underlättar läggningen. Gör som Ann-Lis, lägg ut dem på ett stort område så är det lättare att hitta rätt sten.
  •  En böjd stödmur behöver mindre förstärkning än en rak. Trycket mot muren blir mindre.
  •  Tittar man på en hög mur och tycker sig se att den lutar utåt- då är den lodrät.
  • Om den däremot synes vara rak, då lutar den inåt.

    Foto: Kerstin Engstrand
    Foto: Kerstin Engstrand