Nyckelpigor – specialister på bladlöss

Nyckelpigor – specialister på bladlöss

Sjuprickig nyckelpiga på bolltistel. Foto: Kerstin Engstrand

Sveriges populäraste skalbagge, det är väl ingen tvekan om att nyckelpigan tar första platsen på den skalan. Just nu jobbar den flitigt i våra trädgårdar!

De flesta av oss känner väl igen den sjuprickiga. Sju prickar skulle en nyckelpiga ha när jag var liten, kanske också två, men först som äldre upptäckte jag att det fanns fler varianter. De flesta är röda med svarta prickar men det finns även gula och svarta nyckelpigor. Samt som nykläckta är de ganska färglösa.

Jag har alltid tyckt att en nyckelpiga ser ut som en gammal VW-bubbla, du vet bilen, i formen. De är lite klumpiga vilket särskilt syns när de försöker flyga. En nyckelpigas maxhastighet lär vara 25 km i timmen. Gullhöna är ett smeknamn den har och i folktron finns två varianter om hur dess flygförmåga kan spå regn eller ej. På västkusten, särskilt i Bohuslän, lär man ha sagt: ”Gullhöna, gullhöna, flyg, flyg, flyg, så blir det sommar och gott, gott väder” medan man i Värmland lär ha ansett att om den flyger så blir det regn!

Intressant är att i Storbritannien är den sjuprickiga ganska ovanlig, där är den tvåprickiga vanligare. Här är den sjuprickiga mycket vanlig.Det finns ett 60-tal arter av nyckelpigor i Sverige men man i Storbritannien ”bara” har cirka 47.

Man kan enkelt bygga hus till nyckelpigor! Foto: Kerstin Engstrand
Man kan enkelt bygga hus till nyckelpigor! Och de lär gilla doften av tuggummit Yenka. Foto: Kerstin Engstrand

Jungfru Maria nyckelpiga kallas den sjuprickiga också för. Sju är ett heligt tal, och sju återfinns även i de sju dygderna. Enligt traditionen hade Jungfru Maria, dvs. Jesus mor, nycklarna till himmelriket. I och med att nyckelpigan finns i alla kontinenter utom Antarktis är det lätt att förstå att man valde ut den sjuprickiga som hjälpreda åt Maria, nyckelpigan skulle enligt traditionen ta nycklarna till himmelriket. Med sin flyghastighet på 25 km i timmen lär det ha tagit tid. Hastigheten kan jämföras med trollsländans som flyger med cirka 100 km i timmen.

Prickarna avgör namnet
Två tvåprickiga nyckelpigor i parningsakt en varm söndag i maj. Foto: Kerstin Engstrand
Två tvåprickiga nyckelpigor i parningsakt en varm söndag i maj. Foto: Kerstin Engstrand

 

Det är i regel ordning på torpet när det gäller nyckelpigors namn. Sju prickar och namnet blir sjuprickig nyckelpiga. Två prickar, och namnet blir tvåprickig nyckelpiga. Finns punctata med i det vetenskapliga namnet så betyder det prickar medan guttata betyder fläckar. Vår kära sjuprickiga, Coccinella septempunctata, blir dessutom ca sju mm lång! Den trivs i våra trädgårdar. Tidigt på våren tittar den fram. Den övervintrar inte så djupt ner, några håligheter i jorden fungerar bra. De kan också övervintra någonstans i husfasaden eller i husgrunden. Så den har nära när den tittar fram. Och brukar på våren vara den allra första insekten tillsammans med humlan i min trädgård tillsammans med citronfjäril. Även bakom barken på fruktträden brukar de övervintra, de älskar mitt plommonträd. Och senare så kryllar det även nyckelpigebarn i trädet.

Det är lycka, plommonträdet blir nyckelpigeträd.

Pollen viktigt på våren
Är det ont om bladlöss äter nyckelpigans larver pollen istället. Pollen är också en viktig föda på våren. Larven ser du till vänster i zinniablomman. Foto: Kerstin Engstrand
Är det ont om bladlöss äter nyckelpigans larver pollen istället. Pollen är också en viktig föda på våren. Larven ser du till vänster i zinniablomman. Foto: Kerstin Engstrand

Behöver jag säga att trädet ofta har bladlöss på sommaren? Nu när sommaren har börjat och bladlössen dykt upp syns nyckelpigan igen, nu i jakten efter bladlöss. Nu är prästkragarna fulla av svart bladlöss och myrorna och nyckelpigorna delar glatt på maten. På ett dygn kan en den vanliga sjuprickiga nyckelpigan äta cirka 40 – 50 bladlöss, en nyckelpigelarv cirka hälften av det. Är det ont om bladlöss äter de pollen istället. Pollen är deras huvudsakliga föda på våren varför det är extra bra om det finns en sälg och tidiga vårblommor som krokus i närheten. Även andra tidigt blommande buskar som hassel av olika slag är bra.

En resa på fyra till fem månader

Maj och juni är nyckelpigans främsta parningsmånader. Till skillnad mot mördarsniglar och liljebaggar är nyckelpigan i regel mycket diskretare. Det är sällan man ser dem para sig och när man råkar få se det så dyker de snabbt undan från ens nyfikna blickar. Här är det den tvåprickiga, Adalia bipunctata, som parar sig en solig majsöndag. och ja, de dyker snabbt under bladet när de upptäcker mig.

De förökar sig flera gånger per år, en nyckelpiga har i regel en livslängd om nio till tolv månader men upp till tre år lär också förekomma.

Aha, ägg!  Foto: Kerstin Engstrand
Aha, ägg! Foto: Kerstin Engstrand

Första gången jag såg nyckelpigägg på undersidan av ett blad hade jag ingen aning om vad det var. Den lägger gula, avlånga ägg i grupper om minst tio men ända upp till 30 kan det bli. I regel läggs äggen där maten finns, i närheten av växter med bladlöss.

Hittar jag nyckelpigeägg så håller jag mig i närheten för strax, i alla fall inom drygt sju dagar efter äggläggningen, så kläcks äggen och blågråsvarta små larver tittar fram. De är bedårande, ser ut som pyttesmå krokodiler. Alla ägg är sällan befruktade, de som inte utvecklas till larver blir oftast istället larvernas första föda.

Nyckelpigelarv.  Foto: Kerstin Engstrand
Nyckelpigelarv. Foto: Kerstin Engstrand

Att nyckelpigehonan lagt sina ägg där maten finns är ren och skär omtanke för sina barn. De behöver som nykläckta mat direkt. Och de får klara mathållningen själva utan hjälp av föräldrarna. Och det är bråttom, det sägs att de måste ha mat inom de första två dygnen, annars svälter de ihjäl.  Och om mördarsnigeln har fått sitt smeknamn för att den äter sina döda kamrater så kanske det för ordningens skull även ska upplysas om att larverna i nödfall även kan äta upp sina ”syskon”.

Myror och nyckelpigor brukar snällt samsas om maten, bladlössen.  Foto: Kerstin Engstrand
Myror och nyckelpigor brukar snällt samsas om maten, bladlössen. Foto: Kerstin Engstrand

Efter lite mer än fyra veckor är larven en nyckelpiga. Här spelar dygnstemperaturen en stor roll, på våren tar det lite längre tid för dem att utvecklas, under sommaren och om hösten blir varm går det lite fortare. Man brukar säga att det tar fyra till fem veckor för en larv att utvecklas till färdig skalbagge. Men även denna tid är spännande. Fyra gånger kommer larven att skifta ”hud” och under de två sista kan man skymta vilken art av nyckelpiga den kommer att bli.

Nästa steg är puppstadiet. Då ser de ut som intorkade döda nyckelpigor. De sitter fast vid blad och det är svårt att tro att det snart ska komma ut vår käraste skalbagge.

Nyckelpigor i larvstadie.  Foto: Kerstin Engstrand
Nyckelpigor i larvstadie. Foto: Kerstin Engstrand

När det sedan är dags att lämna puppan så är nyckelpigan ganska mjuk och färglös men inom ett dygn har skalet hårdnat och fått sin färg, och prickar.

Även vegetarianer
Ljusskygg var den när den visade sig sent på kvällen inne i växthuset.  Foto: Kerstin Engstrand
Ljusskygg var denna 22-prickiga när den visade sig sent på kvällen inne i växthuset i början av november. Foto: Kerstin Engstrand

Det finns också några arter som livnär sig på svamp som mjöldagg, de kan alltså kallas för vegetarianer. Den 22-prickiga, Psyllobora vigintiduopunctata, är en sådan. Den har 20 – 22 prickar och är mindre än den sjuprickiga nyckelpigan, oftast bara 3 – 4,5 mm lång.  Honorna har en klart gul halssköld som på bilden medan hanarnas oftast är ljusare, till och med vita. Den hittar du i regel inne i växthus på hösten.

Varnings agerande

Blir nyckelpigan skrämd, vilket du kanske har upptäckt när du håller den i handen, så avsöndrar den en starkt gulorange vätska. Vätskan kommer från knälederna och har en skarp smak. Kiss sade vi när jag var liten men det är egentligen nyckelpigans blod den avsöndrar. Detta gör den för att skydda sig från de djur och insekter som är dess största hot, som grodor, spindlar och sländor men även fåglar. Färgen markerar att den är giftig. Detta att utsöndra den starkt orangefärgade vätskan är en naturlig reflex, och kallas för reflexblödning. Även nyckelpigornas starka färger signalerar till andra, exempelvis till fåglar, att man är giftig eller smakar illa.

Visste du att nyckelpigan är släkt med eldflugan?

Nyckelpigornas motsvarighet till mördarsniglar
w7893
Harlekinnyckelpiga i början av juli. Foto: Kerstin Engstrand

Det finns nyckelpigor över hela världen utom på Antarktisk. En från Asien är harlekinnyckelpigan, Harmonia axyridis, som känns igen på det W-formade, eller M-formade (beroende på från vilket håll du ser den) tecknet på huvudet och benen är ljusbruna. Den är också större och knubbigare än den vanliga sjuprickiga. Harlekinens antalet prickar kan dock variera, även färgen. Första gången den officiellt noterades i Sverige ute i naturen var 2007, i Malmö. Troligen har den en gång kommit in i landet som biologiskt bekämpningsmedel mot bladlöss, som sådan är den inte tillåten att an vända här i Sverige. Den har blivit angiven som invasiv och anses vara aggressiv mot andra nyckelpigsarter och den har etablerat sig ute i naturen. Jordbruksverket anger också att den även kan vara ett hot mot andra bladlusätande insekter och fåglar,särskilt om bladlössen tar slut.

Harlekinnyckelpigan är i regel lättast att upptäcka på hösten, då brukar den faktiskt söka sig in i hus. Att den är rubricerad som invasiv beror på att den har anpassat sig för bra här och konkurrerar ut andra, ofta inhemska, arter. Ser du en harlekinnyckelpiga ska du döda den.

Det finns för biologisk bekämpning andra alternativ som guldögonsländornas larver. En art av nyckelpiga är godkänd för biologisk bekämpning och det är Cryptolaemus montrouzieri som är liten, har brunsvarta täckvingar och rödorange huvud. Den får använda i växthus och inomhusmiljöer. Den äter främst ullöss men även sköldlöss. Det är en s.k. rovskalbagge och har använts under lång tid varför det är av myndigheter dokumenterat att den inte är aggressiv mot andra insekter.

Svårt att säga vilken art det är när man inte ser huvudet. Några säger harlekin, andra tvåprickig svart. Benen är dock svarta så jag tro mera på tvåprickig svart.  Foto: Kerstin Engstrand
Svårt att säga vilken art det är när man inte ser huvudet. Några säger harlekin, andra tvåprickig svart. Benen är dock svarta så jag tro mera på tvåprickig svart. Foto: Kerstin Engstrand

Text och foto: Kerstin Engstrand