FOBO (Förbundet organisk-biologisk odling)

FOBO (Förbundet organisk-biologisk odling)

Börje Remstam är ordförande i FOBO. Foto: Kerstin Engstrand

Börje Remstam, vars supertips du kan läsa om i två artiklar här på Rabarber trädgård, är medlem och ordförande i  FOBO.  Föreningen har sedan sjuttiotalet spridit kunskap om småskalig, ekologisk odling av köksväxter och hur man kan bli självförsörjande på sin egen odling.

Man förespråkar naturliga och kretsloppsanpassade odlingsmetoder som täckodling, skonsam markbearbetning, samodling och gröngödsling.

FOBO är en riksorganisation, men har också lokalföreningar och olika aktiviteter som kurser, studiebesök och föreläsningar. Du kan möta dem på en rad mässor, och varje år har man också ett sommarmöte.

Ett års medlemskap kostar 250 kr. Som medlem i FOBO får du tillgång till en mängd aktiviteter och också föreningen tidskrift Odlaren som utkommer fyra gånger per år. Här kan du läsa om hur du blir medlem i FOBO.

Liknande artiklar