Föreningen Sesam

Föreningen Sesam

del av föreningen Sesams, skatt av ärtor. Foto: Kerstin Engstrand

Reginald Scholz som odlar mer än 30 olika sorters ärter har tack vare sitt medlemskap i Föreningen Sesam möjlighet att få tillgång till köksväxtssorter som inte finns på den öppna marknaden. Själv fick jag kännedom om dem på ett dop. För barnets farfar var medlem i Sesam och hade drösvis av tomatfrön i fickan. Gissa vad jag kom hem med från det dopet? Förutom en livslång vänskap – tomatfrön förstås.

Sesam är en ideell förening som genom praktiskt arbete verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter. I första hand vänder föreningen sig till hängivna odlare som är nyfikna på ovanliga eller gamla köksväxtsorter och andra nyttoväxter.

Kärnverksamheten är att medlemmarna fröodlar dessa sorter då egen fröodling är ett säkert sätt att bevara gamla favoriter även om de försvinner ur handeln. Man odlar en mängd sorter för att få fram fler för av dem.

För utbyte av fröer har Föreningen Sesam kontakter med genbanker, andra bevarandeorganisationer och fröfirmor över hela världen.

Har du en gammal köksväxtsort som du eller någon granne, släkting eller annan som du känner odlat under lång tid? Då vill Sesam gärna veta mer om just dessa sorter.

Föreningen Sesam är en helt fristående organisation och är inte knuten till någon myndighet, institution eller företag. Medlemmarna finns spridda över hela Sverige.

Av Kerstin Engstrand
Mer om Sesam här: Föreningen Sesam

Där kan du på sidan ”Odla eget frö” även läsa boken ”Om fröodling” av Ossian Lundén från 1922