Östgöte årets POM-ros!

Östgöte årets POM-ros!

'Valdermarsvik' Foto: Margaretha von Rosen

Många är vi som passerar orten Valdemarsvik på vägen mot Öland. Och inte ägnar det lilla samhället någon tanke. Men nu är det dags att ändra på det. För rosen  ‘Valdemarsvik’ har blivit utsedd till Årets POM-ros 2015!

‘Valdemarsvik’ är en pimpinellros och har fyllda vita blommor. Just vita fyllda pimpinelrsor är ganska vanliga i våra trädgårdar och på kolonilotter. Särskilt populära är de i områden med kallt klimat såsom småländska höglandet samt Svealand och Norrland. Finlands vita ros, som är en av flera sorter i Spinosissima Plena-Gruppen, är sannolikt den mest spridda rosen i svenska trädgårdar, från zon 1 ända upp till zon 8. I svenska plantskolor saluförs fyra sorter.

I POMs och Balsgårds studie har ett 80-tal insamlingar av fyllda vita pimpinellrosor studerats. Flera nya sorter har identifierats. Av dessa har ’Valdemarsvik’ valts ut av POM som den vackraste och mest odlingsvärda sorten. Den är i de flesta egenskaper överlägsen de övriga fyllda pimpinellrosorna som finns i handeln. Ett frågetecken finns dock för härdigheten eftersom den ännu inte provodlats på växtplatser i kallt klimat. Därför rekommenderar POM den ännu inte för kallare klimat än zon 5.

’Valdemarsvik’ utmärks av och skiljer sig främst från de övriga sorterna i Spinosissima Plena-Gruppen genom växtsättet, de vackert rosettformade blommorna och den bättre regntåligheten. Sorten kommer bäst till sin rätt när den odlas som solitär. Då kommer de bågböjda grenarnas eleganta form med talrika blommor i girlander bäst till sin rätt.

Som namnet anger har sorten påträffats i östgötska Valdemarsvik, där den växer på tre närbelägna växtplatser. Den äldsta kända växtplatsen är en fastighet i bergen på Valdemarsvikens nordöstra sida. Redan 1728 nämns platsen som ”Vinterbygget” i kyrkböckerna. Runt sekelskiftet 1700/1800 byggs den lilla stuga, vid vars ena knut rosen växer idag. Det är inte känt när rosen planterades på växtplatsen, men när en större fastighet uppfördes alldeles intill, år 1919, hade rosen med största sannolikhet vuxit vid ”Vinterbygget” en längre tid. På ett fotografi från 1930-talet har busken samma storlek som den alltjämt har idag. POM har också funnit ’Valdemarsvik’ på halländska Vargaslätten.

Vad är POM? 

Programmet för odlad mångfald, POM, är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Sveriges Riksdag beslutade redan 2000 att POM skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald eller Riokonventionen.Vad gör POM?

Programmet arbetar med fem stora uppgifter:

  • inventera, samla in och bevara växter
  • öka användningen av våra kulturväxter
  • forska om växterna
  • informera och utbilda
  • samarbeta internationellt