Medaljer till trädgårdsexperter

Medaljer till trädgårdsexperter

Nils Andersen Foto: Kerstin Engstrand

Under Riksförbundet Svensk Trädgårds Sommarmöte 14-16 augusti i Avesta delades traditionsenligt Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer ”för förtjänster om trädgårdsodling och biodling” ut.

2015 års trädgårdsmedaljer tilldelades pomolog Olle Ridelius, Smedjebacken, hortonom Nils Andersen, Höganäs, samt trädgårdskonsulent Haldo Edlund, Kristianstad. Olle och Nils var närvarande vid utdelningen.

Olle Ridelius Foto: kerstin Engstrand
Olle Ridelius
Foto: Kerstin Engstrand

Pomolog Olle Ridelius, Smedjebacke uppmärksammades för sina insatser att sedan 1980-talet aktivt leta upp och samla äldre äppelsorter i Dalarna, bidragit stort till att rädda många unika och gamla sorter, som t ex Tunaäpplet i Islingby. Olle var ordförande i Sveriges Pomologiska Sällskap 2008-2011 och brinner för bevarandet av gamla genuina sorter som sedan länge varit försvunna ur plantskolornas sortiment. Genom sina gärningar som lärare på Vassbo trädgårdsskola i Falun har han bidragit till att inspirera och sprida sitt kunnande till nya generationers äppelodlare.

Nils Andersen  Foto: Kerstin Engstrand
Nils Andersen
Foto: Kerstin Engstrand

Hortonom Nils Andersen, Höganäs, uppmärksammades för att han i över 25 år varit den mest drivande personen inom svensk plantskolenäring med förtroendeuppdrag på alla nivåer inom GRO, Gröna näringens riksorganisation / LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Han har även fått erkännande internationellt genom samarbeten som ENA, European Nursery Association, där han bl a arbetat med växters namnsättning. Nils har varit en viktig kugge och ett stort stöd i arbetet med SKUD, Svensk Kulturväxtdatabas, och det var under Nils ledning som det framgångsrika E-systemet implementerades och etablerades. Parallellt med detta arbete har Nils byggt upp ett imponerande plantskoleföretag Splendor Plant AB med ca 70 helårsanställda. Splendor Plant AB är ledande leverantör av växter till större anläggningar.

Haldo Edlund Foto: Tanja Toftblad
Haldo Edlund
Foto: Tanja Toftblad

Trädgårdskonsulent Haldo Edlund, Kristianstad uppmärksammades för sina omfattande gärningar som trädgårdskonsulent i över 65 år. Haldo har sedan 60-talet arbetat som odlingskonsulent på länsstyrelsen både i Skåne och Blekinge län. Han har efter pension fortsatt arbeta aktivt som rådgivare och kunskapsförmedlare genom egen konsultverksamhet men även som anställd på Hushållningssällskapet i Kristianstad. Känd som en mycket handlingskraftig och positiv förespråkare för trädgård har han i sitt namn inrättat en fond hos Hushållningssällskapet med ändamål att stödja ungdomar från länet för högre studier inom trädgårdsområdet.