Trädgårdsböcker prisade

Trädgårdsböcker prisade

Inger Olausson och Annelie Johansson. Foto: Stockholms Gartnersällskap

Grattis Annelie Johansson som för sin bok ”Så ett frö” har erhållit utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 2015. Boken är utgiven av Max Ströms förlag.

9789171263360

Annelie Johansson, som skrivit texterna, är trädgårdsmästare och projektledare för Lek Odla Väx! på Rosendals Trädgård. Nadia Nörbom har gjort de originella illustrationerna, och även Nadia arbetar på Rosendal och då främst som florist. Lena Granefelt har tagit bokens inspirerande fotografier.

Det är första gången som Årets Trädgårdsbok är en bok vars målgrupp är barn, unga och alla vuxna, som har nyfikenheten i behåll för odlandets magi.

Det är Stockholms Gartnersällskap som ansvarar för Årets Trädgårdsbok och juryns motivering lyder:
I Rosendals Trädgård har en enkel och pedagogisk bok i ämnet frösådd, för både barn och vuxna, spirat fram ur arbetet med barn i trädgården. Författaren skriver inspirerande och sakligt och är frikostig med tips och idéer om enkla och spännande experiment som alla kan pröva.  Illustrationerna är så pedagogiska att man nästan inte behöver kunna läsa för att förstå hur det går till att så och hur man sköter sin odling, ända fram till skörd av egna blommor, grönsaker och frön.

 

Hedersomnämnande

En-blomstrande-marknad_omslagweb
Stockholms Gartnersällskap har  även delat ut ett hedersomnämnande och det gick i år för en doktorsavhandling från SLU i Uppsala, avdelning för Agrarhistoria. Det är en forskningsinsats som tar utgångspunkt i det som under 1900-talet utgjorde Gartnersällskapets många medlemmars kärnverksamhet.

En blomstrande marknad – Handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län. Författare: Inger Olausson. Förlag: Carlssons

Juryns  motivering:

Som hortonom och dotter till en trädgårdsmästare har Inger Olausson ”grävt där hon står”. Hon har utgått från fallstudier; fyra handelsträdgårdar i Stockholms närhet, både familjeföretag och herrgårdsträdgårdar. Boken ger fördjupad kunskap om den kommersiella yrkesodlingen och handelsträdgårdarnas utveckling under åren 1900-1950: Vad som odlades, vilka produktionssätt som användes, kostnader, försäljning mm. Vi får följa hur handelsträdgårdarnas utveckling går parallellt med svenskarnas ökade levnadsstandard och därmed ökade efterfrågan på grönsaker, frukt, bär och blommor. Lika aktuella nu som då är frågeställningar kring t.ex. utvecklingen mot mer import istället för lokal odling, transportsätt, pris och kvalitet. Inte enbart en kunskapsrik bok för professionella inom trädgårdsyrket utan även intressant och trevlig läsning för en bredare läsekrets.