Nyåterupptäckt kaffeart kan rädda framtida skördar!

Nyåterupptäckt kaffeart kan rädda framtida skördar!

Foto: Kerstin Engstrand

Man brukar säga att det finns tre huvudarter av kaffe, arabica, robusta och liberica där arabica är den vanligaste, därefter robusta. Arabica har en mildare smak än robusta. Robusta är också ”yngre”, den lär han upptäckts på slutet av 1800-talet.

Det finns över 130 kaffearter men till 99% så används arabica och robusta till just att dricka kaffe av. Tyvärr påverkar klimatförändringarna starkt kaffets växtplatser. Särskilt arabica är utsatt då den arten dåligt tål för varmt klimat.

Foto: Kerstin Engstrand
Foto: Kerstin Engstrand

2021 publicerade forskarna vid KEW botaniska trädgård att Coffea stenophylla – den art som brukar kallas för vildkaffe – har både en utsökt smak och klarar varmare temperaturer, egenskaper man inte funnit hos någon annan kaffeart varför denna nu ses som ett viktigt komplement till arabica.

Stenophylla har sitt ursprung i Västafrika och får svarta bär. Den ger färre bär än arabica och länge ansågs den därför mindre intressant trots att vildkaffets smak är betydligt bättre.

Foto: Kerstin Engstrand
Foto: Kerstin Engstrand

Vildkaffet ansågs länge vara utdött men hittades igen 2018. Då hade den senast setts växa vild 1954! Resultatet av forskarna från Royal Botanic Gardens, Kew, University of Greenwich, CIRAD (the French Agricultural Research Centre for International Development) och Sierra Leone arbete publicerades i en vetenskaplig artikel i Nature Plants.

Dr. Jeremy Haggar, professor i Agroecology vid University of Greenwich, en av medförfattarna till den vetenskapliga artikeln uttryckte ännu en viktig aspekt om att innan återupptäckten av vildkaffet så tjänade småbönder I Sierra Leone mindre än 100 GBP per år på just att odla kaffe och han hoppas i och med denna upptäckt att deras inkomster kommer att öka markant.

Foto: Kerstin Engstrand
Foto: Kerstin Engstrand

Framtidens kaffe är räddat!

Bilderna är tagna i Kews växthus hösten 2021.

Sugen på att odla ditt eget kaffe? Läs då vår unika artikel: Odla ditt eget kaffe.

Text och foto: Kerstin Engstrand