Spjutspetskombination

Spjutspetskombination

Foto: Kerstin Engstrand

Trädgårdsiris är som gjord att kombinera med blå näva, särskilt kungsnäva.

”Den blommar ju bara en kort tid” brukar vara mångas argument mot iris. Javisst, varje blomma vissnar snart och ofta blommar bara två åt gången, men på varje stjälk finns flera knoppar vilket gör att blomningstiden för den höga trädgårdsirisen är längre än för pioner och lupiner, som den så väl passar ihop med. Dessutom är de vackert spjutformade knopparna fina i sig. Beroende på sortval kan man ha blommande iris i sin trädgård från april till juli – augusti. En enkel tumregel: ju kortare iris desto tidigare blommar den. Det är inte svårt att hitta en iris som passar i rabatten eftersom den finns i en mängd olika färger som kan matcha andra växters, exempelvis blå trädgårdsiris mot blå klematis. Modern känns den i alla fall, speciellt när en avvikande färg får bryta av.

Av Kerstin Engstrand