Chelsea Flower Show 2022: Med miljö i fokus, från permafrost till bävrar...

Chelsea Flower Show 2022: Med miljö i fokus, från permafrost till bävrar och bin

Foto: Kerstin Engstrand

The Plantman’s Ice Garden

Design: John Warland Konstruktion: The Plantman & Co Sponsor: The Plantman & Co

Vad gör en enorm iskub på Chelsea? Jo för att lyft fram att isen på glaciärer och poler smälter. Permafrosten. Med smältningen av permafrosten kommer även de växtrester isen innehåller till ytan. Samtidigt så öppnas en Pandoras box av historiskt växtmaterial. Som när man 2012 upptäckte frö från Silene stenophylla, frön som man bestämde till att vara över 30,000 år gamla! Den fick förgyllt silver.

Foto: Kerstin Engstrand

The Body Shop Garden

Foto: Kerstin Engstrand

Design: Jennifer Hirsch Konstruktion: Howard Day Sponsor: The Body Shop

En resa, en berättelse om utbrändhet, sönderbränt till att må bra tolkat i växter.

Cortenstål är basen. Tillsammans med brända grenar och växter formar de fram ett skeende. Tiden passerar. Tiden läker sår. Naturen läker sår.

Mycket effektfullt och fick besökarna att stanna upp. Att trädgården var sponsrad av Body Shop gjorde också att många hajade till. Fick förgyllt silver. Storlek: 4 x 5 meter.

BBC Studios Our Green Planet & RHS Bee Garden

Foto: Kerstin Engstrand

Design: Joe Swift Konstruktion: Landform Consultants Storlek: 10 x 15,3 meter.

På senare år har RHS alltid haft en större trädgård som deltar utom tävlan. 2022 gjordes den tillsammans med BBC Earth/BBC Studios Our Green Planet. det blev Joe Swift som fick utforma den och resultatet blev enRHS Bee Garden. Temat var ”The Power of Plants to help our Precious Pollinators”.

Trädgården var packad med växter. En öppen yta fanns i mitten med en mycket snygg stenläggning vars form var inspirerad av just bins vingar! Den var formad runt en mindre öppen vattenyta och där fanns även upphöjda odlingsytor vars kanter fungerade som sittplatser. Oerhört snyggt.

Tanken var att i denna trädgård skulle publiken få gå in och njuta. Min tanke var tidig måndagsmorgon att det låter farligt då det inte fanns någon markering runt den öppna vattenytan. Snyggt men farligt. Ja, jag var förvånad över att RHS inte hade spärrat av den. De är alltid så noggranna med säkerheten. Tyvärr så blev mina farhågor besannade, redan under måndagens VIP-mottagning så föll en dam baklänges ner i vattnet. Det gick bra som tur var. Men trädgården blev därefter avspärrad.

Specialdesignade bikupor fanns det också. De liknade svampar och på toppen fanns det en liten urgröpning där regnvatten samlades.


A Rewilding Britain Landscape

Foto: Kerstin Engstrand

Design: Lulu Urquhart och Adam Hunt Konstruktion: Landscape Associates

Sponsor: Rewilding Britain och Project Giving Back Trädgårdens storlek: 10 x 15 meter.

Guldmedalj och Best in Show i kategorien stora trädgårdar gick till en bäver, om än osynlig sådan. I alla fall en bit av ett landskap där bävern har kommit in och byggt. Det var ett fantastiskt hantverk men den skapade diskussion. Är det dags att antingen skapa en ny kategori eller ska enbart ”trädgårdar” tillåtas?

Föremålet för platsen återskapande på Chelsea hörde hemma i sydvästra England. Där har man aktivt arbetat med att få bävern tillbaka i landskapet. Man kallar bävern för naturens eko-ingenjör.

Bävrarnas naturliga fiender är varg och lo vilka inte är så vanliga i Sverige. I Sverige har bävrar ökat i antal. Men varför kallades de för naturens eko-ingenjörer? Jo, de ökar på den biologiska mångfalden som att de ganska snabbt återskapar gamla våtmarker. Det i sin tur lockar till sig groddjur och fåglar som äter de insekter som också dras till våtmarken. Fladdermöss dras också till dessa. Samt inte minst, deras trädfällande medför att död ved tillförs både på land och i vattnet.

Text och foto: Kerstin Engstrand